Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania

Windykacja online to internetowa aplikacja umożliwiająca samodzielną windykację należności oraz monitoring płatności. Stworzony przez nas nowoczesny system efektywnie funkcjonuje w dwóch kluczowych obszarach, tj. prewencji i windykacji. Pozwala to naszym klientom na wybór instrumentów dostosowanych do konkretnej sprawy. Znajdziesz w nim wzory pism, wezwań, narzędzie do monitorowania płatności czy giełdę długów. Program do windykacji online możesz wykorzystać na różnych stopniach procesu windykacyjnego – zarówno polubownego, jak i sądowego czy egzekucyjnego. Zawsze możesz także liczyć na naszą pomoc w zakresie obsługi programu. Wystarczy się zarejestrować i wprowadzić niezrealizowane świadczenie, aby rozpocząć samodzielnie dochodzenie należności.

Z naszego systemu SOS Finance windykacja online może skorzystać każdy przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę czy sprzedany towar w terminie. Mamy świadomość, że problem zalegających lub notorycznie spóźniających się z opłatami dłużników-kontrahentów biznesowych jest zagrożeniem dla płynności finansowej Twojej firmy. Nasz program do windykacji online pozwoli na szybkie i skuteczne odzyskanie należności przy jednoczesnym unikaniu sytuacji konfliktowych z dłużnikiem.

Program do windykacji proponowany przez SOS Finance pozwala w sposób samodzielny odzyskać należne środki. W jego ramach udostępniamy szereg narzędzi, które pozwalają zmotywować dłużnika do oddania zaległych płatności w sposób polubowny. W wyniku ich działania do osoby zalegającej z płatnościami wysyłane są informacje przypominające o spłacie długu (mail, SMS lub list). Jeśli kroki polubowne nie przyniosą rezultatu, możesz skorzystać z windykacji sądowej. W tym przypadku na podstawie wzorów pism złożysz pozew do sądu w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego (tj. nakazu zapłaty) i następnie klauzuli wykonalności będącej podstawą do złożenia sprawy u komornika.

W ramach programu windykacyjnego online możesz także wystawić wierzytelność na giełdzie długów, która ma mocne działanie motywujące dłużników do spłaty zaległych należności.

Co ważne, program umożliwia obsługę procesu windykacyjnego dużej i systematycznej liczby spraw będących na różnym etapie realizacji. W efekcie możesz korzystać z niego wobec wszystkich swoich nierzetelnych klientów/kontrahentów.

Korzystanie z windykacji online jest znacznie wygodniejsze od klasycznych rozwiązań. Nie musisz kontaktować się z firmą lub kancelarią zajmującą się ściąganiem należności, ale możesz przeprowadzić czynności usprawniające proces odzyskiwania należności w dowolnie wybranym miejscu i o dowolnej porze. Zapewniamy Ci pełne wsparcie, zarówno w kwestiach technicznych, jak i merytorycznych, dzięki czemu samodzielnie wykonasz poszczególne zadania bez obawy, że popełnisz jakiś błąd lub nie dopełnisz wymaganych formalności. 

Możesz wybrać interesujące Cię rozwiązania, które uwzględniają aktualne przepisy prawne. Dzięki temu jesteś w stanie wygenerować spersonalizowane dokumenty i rozpocząć proces odzyskiwania należności. Stworzona przez nas windykacja online toczy się w całości za pośrednictwem naszego systemu. Oferujemy Ci szeroki wachlarz narzędzi, z którego możesz wybierać najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom lub adekwatne do aktualnej sytuacji. Dzięki temu, bez potrzeby wychodzenia z domu i wielu formalności, możesz szybko uruchomić proces odzyskiwania należnej Ci gotówki.

Zwrot pieniędzy przez dłużników ma charakter bardzo indywidualny i trudno określić dokładne ramy czasowe dla wszystkich spraw.

Proces windykacji polubownej zazwyczaj nie trwa dłużej niż 8 tygodni. Po tym czasie nie warto dłużej czekać – należy spróbować wyegzekwować dług za pomocą tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd. Czas odzyskania należności często jest skrócony po przekazaniu dłużnikowi informacji o umieszczeniu długu wraz z jego danymi na giełdzie długów. To skuteczne narzędzie często przyspieszające zwrot należnych środków.

Proces odzyskiwania majątku przez komornika to także bardzo zindywidualizowana sprawa uzależniona od stanu posiadania składników majątku przez dłużnika.

Kancelaria windykacyjna prowadzi negocjacje z dłużnikami na podstawie i w ramach umów podpisanych z klientami. To najwygodniejszy sposób windykacji należności jednocześnie zapewniający najwyższą skuteczność. Kancelaria, na podstawie umowy zawieranej z klientem, doświadczenia oraz wiedzy efektywnie prowadzi negocjacje na każdym etapie postępowania.

Jeśli korzystasz z programu online do samodzielnej windykacji SOS Finance możesz wykorzystać moduł windykacji polubownej, która umożliwia negocjacje z osobą zalegającą z opłatami, ugodowe zakończenie sprawy oraz uzgodnienie warunków w zakresie jak najszybszej spłaty zadłużenia.

Możesz wykorzystać konkretne narzędzia do prowadzenia negocjacji z dłużnikiem odnośnie do warunków spłaty zadłużenia, które skutkuje dojściem do porozumienia i zawarciem ugody. Musisz wiedzieć, że ugoda zawarta jest w formie, która została umocowana prawnie artykułem 917 Kodeksu Cywilnego. W trakcie zawarcia ugody obie strony mogą wydrukować wygenerowaną przez system odpowiednią umowę i podpisać ją. Jest to podstawa do wystąpienia przeciwko dłużnikowi na drogę sądową, gdy nie zrealizuje on postanowień ugody. Zawarcie umowy ugody potwierdza uznanie długu przez dłużnika, a także przerywa bieg przedawnienia.

W przypadku umowy podpisanej z kancelarią windykacyjną na windykację należności opłaty są uzależnione od zakresu prowadzonej windykacji i ustalane indywidualnie dla każdego klienta. 

Opłaty, które wiążą się z windykacją wierzytelności przy pomocy naszego systemu SOS Finance związane są z wykupieniem konkretnego abonamentu, który umożliwia dostęp do wszystkich narzędzi znajdujących się w systemie. Proponujemy 5 pakietów, które pozwalają na prowadzenie różnej liczby spraw i monitoringu różnej liczby faktur. Korzystanie z programu do windykacji SOS Finance możliwe jest już od 99 PLN. W przypadku podmiotów gospodarczych, które posiadają wielu dłużników, warto zdecydować się na skorzystanie z wyższego pakietu upoważniającego do zgłoszenia kilkuset, a nawet nieograniczonej liczby spraw i monitoringu faktur.

Opłata abonamentowa podawana jest w kwocie netto, do której musisz doliczyć podatek VAT. 

Sposobem na szybkie odzyskanie choć części długów jest skorzystanie z usług giełdy wierzytelności prowadzonej przez SOS Finance. Platforma jest miejscem, gdzie można zarówno sprzedać, jak i skupić dług po korzystnych cenach.

Nasza giełda pomoże Ci zrealizować transakcję sprzedaży długu. To oferta skierowana zarówno do właścicieli firm, jak i do osób prywatnych. Ta usługa jest dedykowana zarówno klientom kancelarii windykacyjnej, jak i firmom korzystającym z programu do windykacji. Jeśli jesteś klientem kancelarii to ona przejmie na siebie obowiązek publikacji długu na giełdzie. W przypadku aplikacji samodzielnie zamieścisz ogłoszenie oraz dokonasz sprzedaży wierzytelności, bez względu na jej wysokość. Co więcej, publikując dane długu i dłużnika, zmotywujesz go do szybszej spłaty należności.

Jedną z potencjalnych możliwości odzyskania zaległych płatności jest jej sprzedaż za pośrednictwem giełdy długów prowadzonej przez SOS Finance. Giełda pozwoli Ci dokonać cesji (przekazania) przewidzianych do windykacji pieniędzy na osobę trzecią. Tego typu odzyskiwanie długów jest relatywnie szybsze i pozwala na zwrot choć część zaległych należności.

W celu publikacji długu na stronie giełdy wierzytelności SOS Finance skontaktuj się z naszą kancelarią windykacyjną, która specjalizuje się w spersonalizowany, odzyskiwaniem długów. Możesz to także zrobić przy pomocy intuicyjnych w obsłudze narzędzi dostępnych w programie windykacja online i wykupić jeden z dostępnych pakietów usług. Następnie po dodaniu do programu dokumentu uwierzytelniającego dług (np. przeterminowana faktura) możesz wybrać w opcjach giełdę długów i opublikować na niej wierzytelność z ofertą sprzedaży. 

Jeśli zawarłeś ugodę, a nadal nie otrzymałeś zapłaty za wierzytelność, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś skorzystał z innych dostępnych w naszym systemie narzędzi przeznaczonych do windykacji należności. Jeśli uznasz, że wyczerpałeś wszystkie opcje w zakresie windykacji polubownej, możesz zdecydować się na windykację sądową. Jest to najlepsza droga do odzyskania zaległych wierzytelności w sytuacji, kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze wzajemnych ustaleń w zakresie spłaty zadłużenia.

Tu z pomocą przyjdzie nasza kancelaria windykacyjna, która realizuje sprawy odzyskiwania należności na każdym etapie postępowania. Zespół doświadczonych specjalistów (prawników, komorników i negocjatorów) przeprowadzi Twoją firmę przez proces windykacji sądowej sprawnie i skutecznie zapewniając wysokie szanse na odzyskanie należnych płatności.

Z usług oferowanych przez SOS Finance może korzystać każdy przedsiębiorca borykający się z problemem przeterminowanych należności. Nasze usługi polecamy szczególnie klientom generującym stałą i dużą liczbę niezapłaconych należności, w tym przedsiębiorcom, korporacjom, instytucjom finansowym czy bankom.  W tym zakresie proponujemy profesjonalne i kompleksowe usługi realizowane przez kancelarię windykacyjną, program do samodzielnej windykacji lub publikację długów na giełdzie wierzytelności prowadzonej przez SOS Finance. 

W przypadku spraw nietypowych lub wątpliwości związanych z windykacją zaległych należności zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie zadane pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, które dotyczą Twojej sprawy, bez względu na stopień jej skomplikowania. 

Windykowane przez naszą firmę SOS Finance faktury muszą być wystawione prawidłowo, czyli zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w świetle ustawy o VAT. Warto także dokładnie przejrzeć daty wystawienia faktur i sprawdzić, czy nieopłacone (mimo wezwań do zapłaty) zaległości nie uległy już przedawnieniu. Według przepisów Kodeksu cywilnego (art. 118) podstawowy termin przedawnienia roszczeń wobec osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 3 lata. Tak więc jeśli wystawiłeś fakturę w roku 2015, to istnieje ograniczona możliwość odzyskania należności – w takim przypadku pieniądze można odzyskać tylko na drodze polubownej. 

Za pośrednictwem naszego systemu SOS Finance możesz wygenerować następujące dokumenty:

  • SMS dotyczący przypomnienia o upływającym terminie płatności (dotyczy spraw związanych z monitoringiem płatności),
  • SMS lub mail przypominający o zapłacie zaległej faktury/zobowiązania pieniężnego,
  • wezwanie do zapłaty,
  • pismo ugodowe,
  • pozew,
  • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
  • wniosek o wszczęcie egzekucji.

Powyższe narzędzia pozwalają na skuteczne oddziaływanie na dłużnika w zakresie nakłaniania go do realizacji przeterminowanych zobowiązań. Prowadzony przez Ciebie, na podstawie powyższych wzorów dokumentów, proces windykacji będzie bardziej skuteczny niż podejmowane przez Ciebie próby bezpośredniego skontaktowania z dłużnikiem.

Wszystkie działania w ramach systemu SOS Finance są zgodne z literą prawa – przykładamy szczególną uwagę do legalności dostępnych narzędzi, tak aby realizowany proces windykacji nie wywoływał żadnych konsekwencji prawnych wobec naszych klientów, a jedynie umożliwiał skuteczne działania zmierzające do przekazania przez dłużnika zaległych należności na Twoje biznesowe konto.

Status windykacji założonej przez Ciebie sprawy możesz zobaczyć po zalogowaniu się na swoje konto. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat toczących się spraw oraz możesz na bieżąco śledzić postępy i przebieg każdej z nich.