Co możesz zrobić, gdy kontrahent przestaje opłacać faktury?

Jeśli prowadzisz firmę, pewnie niejednokrotnie zdarzało się, że kontrahent nie regulował płatności w terminie. Czasami jest to zwłoka kilkudniowa, ale co zrobić, jeśli termin ten się wydłuża? Jak odzyskać pieniądze, a przy tym nie narażać się na stres i dodatkowe koszty?

Zastanawiasz się co zrobić, gdy klient nie płaci za fakturę? Na szczęście istnieje kilka sposobów na to, aby odzyskać swoje środki od niesolidnego kontrahenta. To, z jakiego skorzystamy, zależy od okresu, w jakim dłużnik zalega z płatnością, wysokości długu i jego charakteru.

Wezwanie do zapłaty

Najprostszym rozwiązaniem jest wezwanie do zapłaty. Okazuje się, że jest to często skuteczna forma odzyskiwania należności. W wezwaniu należy zaznaczyć, że nieuregulowanie faktury spowoduje wpisanie na listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor SA, a także ewentualne skutki związane z nieuregulowaniem płatności. Już taka mała adnotacja może wpłynąć na dłużnika, dać mu do myślenia. Widzi on, że brak płatności może skutkować przykrymi konsekwencjami.

Naliczenie odsetek, rekompensata

Kolejnym dość często stosowanym rozwiązaniem jest zapowiedzenie naliczenia odsetek karnych za zwłokę. Według kodeksu cywilnego kontrahent musi uregulować odsetki za cały czas opóźnienia, nawet jeśli nie ponieśliśmy żadnej szkody w wyniku opóźnienia. Dodajmy, że nawet w przypadku, gdy w umowie nie określiliśmy wysokości odsetek, obowiązują odsetki ustawowe.

Naprawienie szkody

Oprócz możliwości naliczenia odsetek wierzyciel może zgodnie z prawem zażądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.  Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciele mają prawo do egzekwowania od dłużników należności, prowadząc postępowanie windykacyjne. Jak wskazuje treść art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzyciel ma prawo do otrzymania rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu odzyskiwania należności. Koszty windykacji pokryte przez dłużnika w tym wypadku to zryczałtowana kwota, która do końca 2019 roku wynosiła 40 euro. Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, rekompensata kosztów windykacji zależy od wartości świadczenia pieniężnego, które podlega egzekucji:

w przypadku długu do 5 000 zł rekompensata to 40 euro,

jeśli dług wynosi między 5 000 zł a 50 000 zł, to rekompensata wynosi 70 euro,

gdy dług ma wartość 50 000 zł albo więcej to rekompensata wynosi 100 euro.

Zgodnie z prawem, równowartości ustalane są zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez NBP oraz są doliczane do długu bez wezwania. Jeżeli koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają powyższe kwoty, to wierzyciel może uzyskać zwrot rzeczywistych wydatków w uzasadnionej wysokości. Koszty windykacji pokryte przez dłużnika podczas windykacji polubownej to rozwiązanie, które jest coraz częściej egzekwowane przez wierzycieli. Nowelizacja, która weszła w życie z początkiem 2020 roku, poszerzyła i doprecyzowała tę możliwość, co sprawiło, że sytuacja wierzyciela jest niewątpliwie korzystniejsza. Dzięki temu mogą oni bez obaw o koszty egzekucji, domagać się odzyskania wierzytelności. Warto też pamiętać, że roszczenie o rekompensatę nie może zostać zbyte przez wierzyciela.

Wstrzymanie towaru

W określonym przypadku, gdy kontrahent zalega z zapłatą za partie towaru i mamy wątpliwości czy opłata ta zostanie uregulowana, możemy wstrzymać wydanie partii kolejnego towaru do czasu uregulowania zobowiązania. Rozwiązanie to wydaje się również dość skutecznie wpływające na kontrahenta, który może potrzebować towaru, który od nas pozyskuje.

Kodeks cywilny przewiduje, że w sytuacji, w której kontrahent opóźnia zapłatę za dostarczoną część rzeczy sprzedanych, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych, wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty. Kolejno, jeśli minie wyznaczony termin, sprzedawca może odstąpić od umowy. Idąc dalej, prawodawca uznaje, że jeśli mamy wątpliwości co do wypłacalności naszego kontrahenta, również możemy się wstrzymać z przekazaniem towaru.

Wstrzymanie usług

W przypadku dostarczania usług i nieotrzymania za nie zapłaty musimy upewnić się, jak tego typu sytuacje regulowane są w zawartej między stronami umowie. Już przy zawieraniu umowy upewnijmy się, że możliwe jest wstrzymanie usługi w przypadku nieregulowania płatności. W przypadku braku płatności najprostszym rozwiązaniem będzie wypowiedzenie umowy w każdym czasie. Dlatego warto, aby termin był przewidziany w umowie. 

Automatyczna windykacja

Coraz częściej przedsiębiorcy korzystają także z automatycznej windykacji. Jest to narzędzie, poprzez które możemy poinformować dłużnika o niezapłaconych fakturach. Wysyła ono zestawienie faktur, jeżeli jest ich więcej, automatycznie do dłużnika. Dzięki systemowi klient otrzyma monit z przypomnieniem o zaległości. W monicie można zawrzeć wysokość kosztów i odsetek, które będzie musiał zapłacić w związku ze zwłoką. Kontrahent w takiej sytuacji jest informowany na bieżąco i trudniej mu będzie przeoczyć płatność. 

Krajowy Rejestr Długów

Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie przynoszą rezultatu, możemy zgłosić kontrahenta do Krajowego Rejestru Dłużników. Jest to rozwiązanie kategoryczne, ale często bardzo skuteczne. Firma wpisana do KRD traci na wiarygodności, co może skutkować brakiem przyszłych kontrahentów. Dłużnik będzie wiec dążył do tego, aby zostać z niej wykreślonym, po pierwsze regulując długi.

Sprzedaż wierzytelności (cesja)

Jeśli nie chcemy już interesować się dłużnikiem, jego problemami i wymówkami warto zastanowić się nad sprzedażą wierzytelności. Często też nie możemy sobie pozwolić, aby zalegano nam z płatnościami, bo może się to odbić na naszej płynności finansowej.  Funkcjonuje wiele firm, które skupują wierzytelności. Dzięki tej instytucji możemy sprawnie odzyskać pieniądze, zwykle nie jest to jednak pełna suma.  Firmy zajmujące się skupem zwracają uwagę na sytuacje dłużnika, analizują ryzyko i na tej podstawie podejmują decyzję o zakupie wierzytelności oraz jej cenie. 

Giełda dłużników (zwana też Giełdą długów)

Jest to rozwiązanie mniej popularne, jednak również często skutkujące spłatą zaległości. Giełda wierzytelności to rejestr informacji gospodarczych, w którym znajdują się dane dłużników z ofertami wykupu długu. Prowadzony jest spis ofert sprzedaży długów, który trafia do publicznej informacji. Są one tworzone z myślą o wierzycielach, których kłopotliwi dłużnicy zalegają z płatnościami.

Wierzyciele nie chcąc rozpoczynać skomplikowanych i długotrwałych procesów odzyskiwania długów sprzedają dług. Ponadto, z giełd wierzytelności korzystają firmy windykacyjne oraz przedsiębiorcy mogący w ten sposób sprawdzić wiarygodność swojego kontrahenta.  Jest to swego rodzaju czarna lista dłużników. Z giełd korzystają także osoby lub firmy, które kupują takie długi, a następnie same dochodzą spłaty.

Pozew sądowy

Jest to zwykle rozwiązanie, którego wierzyciele chcą uniknąć, ponieważ kojarzy się z długotrwałymi procesami i kosztami.  Jednak, jeśli wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości, a suma jest znacząca, warto sięgnąć po to rozwiązanie.

Pamiętajmy też, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są długie, wynoszą 3 lata. Ponadto, chcąc wnieść pozew o zapłatę, musimy pamiętać o konieczności uiszczenia opłat sądowych. Opłata taka wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, jednakże nie więcej niż 200.000 zł. Jednak, gdy dochodzimy zapłaty w postępowaniu uproszczonym, czyli gdy kwota długu nie przekracza 20.000 zł, opłaty sądowe są nieco niższe.Wahają się od 30 do 1.000 zł.  Ponadto niższe są opłaty od pozwu w toku elektronicznego postępowania upominawczego, wówczas wynosi ona 1/4 opłaty stosunkowej (czyli wyliczonej od kwoty w postępowaniu zwykłym), tyle samo co w postępowaniu nakazowym. Wszystkie opłaty sądowe wraz z kosztami prawnika, który nas reprezentował w sprawie, w przypadku zasądzenia przez sąd roszczenia, pozostają do zwrotu przez dłużnika. Jeśli wygraliśmy sprawę, ale dłużnik wciąż nie spłaca wierzytelności, sprawa zostaje przekazana komornikowi.

Wierzyciel ma kilka możliwości odzyskania należności od nieuczciwego kontrahenta. Każde z wymienionych rozwiązań może okazać się skuteczne w konkretnej sytuacji, w odniesieniu do konkretnego dłużnika. Dlatego warto przeanalizować każde z nich, aby znaleźć rozwiązanie optymalne, uwzględniając jednakowo kwotę zadłużenia, ale też to, w jakich relacjach pozostajemy z kontrahentem.

Informacja o przetwarzaniu danych podanych w formularzu kontaktowym sos-finance

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest właściciel platformy internetowej sos-finance -S.O.S Finance przy ulicy Tamka 29/20, 00-355 Warszawa (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możne się Pani/Pan skontaktować:

  • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sos-finance.pl,
  • pisemnie pod adresem: S.O.S Finance Sp. z o.o., ul. Tamka 29/20, 00-355 Warszawa.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikiem strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Pani/Pana będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytanie. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdy przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w innym celu niż wyżej opisany, Administrator poinformuje Panią/Pana o innym celu przetwarzania oraz udzieli stosowych informacji przed rozpoczęciem przetwarzania.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI