Giełda długów - sprzedaj wierzytelności

Popraw płynność finansową

Jeśli chcesz sprzedać zalegający dług na giełdzie długów, nie musisz dysponować prawomocnym wyrokiem sądu czy nakazem zapłaty. Wystarczy, że wykażesz, że dług Ci się należy. Podstawą wpisu do rejestru giełdy długów może być faktura, umowa-zlecenie, nakaz zapłaty, wyrok sądu, umowa najmu czy weksel.

Chcesz wystawić wierzytelność na sprzedaż w ramach prowadzonej przez nas giełdy długów? Zarejestruj się w aplikacji SOS Finance, która umożliwia szybkie dodanie długu do publicznego rejestru. Podczas procesu publikacji poinformujesz dłużnika (za pomocą wiadomości SMS lub listu elektronicznego) o upublicznieniu jego danych i niezapłaconych należności.

 1. Zarejestruj swoje konto w programie do windykacji.
 2. Wybierz dostosowany do swoich potrzeb pakiet.
 3. Z lewego panelu nawigacyjnego wybierz zakładkę Giełda długów.
 4. W formularzu wypełnij wymagane dane.
 5. Publikacja wierzytelności nastąpi niezwłocznie po zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych.

Uwaga! Przed upublicznieniem wierzytelności, jaką chcemy zbyć na giełdzie długów, należy poinformować o tym dłużnika.

 1. Przeglądanie listy wierzytelności i ich kupowanie nie wymaga rejestracji w aplikacji.
 2. Każda wierzytelność posiada proponowaną cenę sprzedaży. Kontakt ze sprzedającym odbywa się za pomocą aplikacji. Jeśli chcesz kupić dług w cenie zaproponowanej przez wierzyciela lub taniej, prześlij propozycję kupna za pomocą specjalnej wiadomości – przycisk znajdziesz po prawej stronie witryny. Konieczne będzie podanie także Twoich danych.
 1. Podstawową funkcją giełdy długów jest prezentacja ofert i stworzenie platformy komunikacji dla sprzedającego i kupującego wierzytelność. W efekcie jako sprzedający dług masz szansę szybko odzyskać zaległe świadczenie pieniężne.

  Jednakże giełda długów ma także inną istotną funkcję – mobilizuje dłużników. Możliwość upublicznienia danych firmy jako dłużnika nie sprzyja dobremu jej wizerunkowi i często jest motorem szybszego zwrotu należności. Przyspieszone odzyskanie należności zapewni Twojej firmie poprawę płynności finansowej oraz bezproblemową możliwość realizacji celów biznesowych.

  Uwaga! Cena sprzedaży wierzytelności wystawionej na giełdzie długów może być niższa niż jej faktyczna wartość. W tej sytuacji rekompensatą jest pewność i szybkość odzyskania wysokiego odsetka należnych środków oraz uniezależnienie się od konieczności oczekiwania na długi proces postępowania egzekucyjnego realizowanego przez komornika.

Wartość wystawionych długów
437 260 822,56 PLN
Wartość usuniętych długów
437 260 822,56 PLN