Giełda długów

Dłużnik: Firma Przykładowy S.A.

Podstawa roszczenia:

Faktura

Przeterminowanie:

38 dni

Sprzedawca:

Przykładowy Sp. z o. o.

Dłużnik:

Przykładowy Sp. z o. o.
00-000 Warszawa
Ul. Dłużna 7
NIP: 599 123 32 32

Wartość wierzytelności brutto:

2271,64 PLN

Sprzedam za:

2271,64 PLN