Odzyskaj swoje pieniądze
skorzystaj z usług sprawdzonej kancelarii windykacyjnej
Skontaktuj się z nami
Zleć odzyskanie swoich pieniędzy naszym ekspertom
Skontaktuj się z nami
Windykacja należności przez specjalistów
skuteczne i szybkie ściąganie długów
Skontaktuj się z nami
Windykacja długów
skorzystaj z pomocy specjalistów
Skontaktuj się z nami

Kancelaria windykacyjna w Warszawie – skorzystaj z pomocy specjalistów

Oczekujesz wysokiej jakości usług windykacyjnych dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań? Chcesz uzyskać kompleksową i profesjonalną pomoc w zakresie odzyskania należności? Zleć odzyskanie swoich pieniędzy naszym ekspertom, którzy szybko i profesjonalnie przeprowadzą za Ciebie wszystkie czynności w sprawie.

Kancelaria windykacyjna SOS Finance specjalizuje się również w nowoczesnej windykacji masowych należności. Nasze usługi dedykujemy klientom, którzy cyklicznie generują dużą liczbę wierzytelności. 

Co zyskujesz, korzystając z usług naszej kancelarii windykacyjnej?

Nowoczesne metody windykacji- Szybkość działania – Transparentność współpracy – Działanie zgodnie z literą prawa – Optymalne rozwiązanie dla klientów – Zindywidualizowane podejście do sprawy
Kancelaria windykacyjna Warszawa - SOS Finance
kancelaria windykacyjna Warszawa

Ugruntowana pozycja SOS Finance jest wynikiem wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów zdobywanego w największych kancelariach komorniczych oraz firmach windykacyjnych w Polsce. Oferujemy Ci wsparcie doskonale wyszkolonego zespołu, który wypracował autorskie nowoczesne procedury i skuteczne metody wspomagające proces windykacji długów. Proponujemy także egzekwowanie długów zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej.

Wypracowane przez nas procedury pozwalają profesjonalnie i kompleksowo zarządzać wierzytelnościami masowymi naszych Klientów. Precyzyjnie skonstruowane umowy o współpracy, pozwalają na jasne i przejrzyste realizowanie uzgodnionych działań i strategii z Klientem.

W ofercie posiadamy szereg rozwiązań skierowanych bezpośrednio do podmiotów cyklicznie generujących masowe wierzytelności, tj:

 • przedsiębiorstw wystawiających od kilkunastu faktur miesięcznie;
 • korporacji – m.in. operatorów sieci telefonicznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zakładów energetycznych, gazowni oraz innych przedsiębiorstw z sektora usług masowych;
 • instytucji finansowych – banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, kas oszczędnościowo-kredytowych, firm leasingowych.

 

Nasze usługi pozwalają skutecznie odzyskiwać należności, gwarantują najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz wysoką skuteczność procedur windykacyjnych realizowanych z poszanowaniem zasad etyki.

Usługi te obejmują kompleksowy zestaw działań mających na celu maksymalnie szybkie i skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności. Rodzaj wykonywanych czynności jest uzależniony od typu prowadzonego postępowania:

Czynności wykonywane w postępowaniu przedsądowym:

 • przyjęcie zlecenia,
 • negocjacje z dłużnikiem,
 • ustalenie zasad spłaty,
 • nadzór nad spłatą,
 • przejęcie i odbiór przedmiotu zabezpieczenia wierzytelności,
 • wywiad gospodarczy.

 

Czynności wykonywane w postępowaniu sądowym:

 • wybór najlepszej procedury sądowej z uwzględnieniem m.in. kosztów i czasu, trwania procesu,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu i innych pism procesowych),
 • pełna obsługa prawna sprawy na każdym etapie postępowania sądowego,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu zwykłym,a w razie potrzeby również odwoławczym
 • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikom,
 • prowadzenie korespondencji oraz kontakt z sądem;
 • przygotowywanie środków zaskarżenia;
 • zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużnika,
 • prowadzenie rejestru czynności procesowych,
 • nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego

 

Czynności wykonywane w postępowaniu przedegzekucyjnym:

 • negocjacje z dłużnikiem,
 • ustalenie zasad spłaty,
 • sprawowanie stałego nadzoru nad harmonogramem spłat.

 

Czynności wykonywane w postępowaniu egzekucyjnym:

 • efektywne postępowanie egzekucyjne w ramach współpracy z wybranymi komornikami,
 • pełna obsługa sprawy na etapie egzekucyjnym
 • działania wspomagające czynności komornicze,
 • systematyczne monitorowanie działań komorniczych,
 • przygotowywanie skarg przeciwko komornikom w razie takiej potrzeby.

 

Zakres podejmowanych czynności windykacyjnych jest uzgadniany w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem i jest dostosowany do specyfiki posiadanych przez niego wierzytelności.

Nasze atuty

zespół doświadczonych specjalistów doskonale zorientowanych w procedurach i przepisach sektora finansowego oraz obsłudze wierzytelności korporacyjnych;

doświadczenie w dochodzeniu należności tzw. ,,trudnych”, w szczególności w egzekucji nieruchomości;

doświadczenie w przejmowaniu i odbiorze przedmiotów stanowiących zabezpieczenie wierzytelności,

wdrażanie skutecznych i nowoczesnych metod egzekucji wierzytelności masowych;

najwyższe standardy bezpieczeństwa informacji oraz skuteczne systemy ochrony danych;

nowoczesny i rozbudowany system informatyczny umożliwiający efektywne podejmowanie czynności windykacyjnych w stosunku do kilku tysięcy dłużników dziennie;

portal kontrahenta umożliwiający obserwację statusu prowadzonych spraw w dostępnym dla klienta programie windykacyjnym.

Windykacja długów przez kancelarię – krok po kroku

krok
Etap zlecenia sprawy SOS Finance

I. Zlecenie sprawy

Jeśli do tej pory nie korzystałeś z programu windykacja online SOS Finance, na początku wprowadź ręcznie dane dotyczące wierzytelności (np. faktury) i dane dłużnika.

krok
Etap przekazania dokumentów

II. Przekazanie dokumentów

Przekaż nam dokumenty dotyczące wierzytelności (np. niezapłacone faktury, protokoły odbioru prac, listy przewozowe, korespondencję z dłużnikiem), a my na ich podstawie podejmiemy za Ciebie działania zmierzające do odzyskania Twoich pieniędzy od dłużnika.

krok
Etap weryfikacji

III. Weryfikacja zlecenia

Najpierw sprawdzimy poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych z treścią przekazanych w sprawie dokumentów. Następnie poinformujemy Cię o przyjęciu zlecenia.

krok
Etap polubowny

IV. Przyjęcie zlecenia

W momencie przyjęcia zlecenia podejmujemy szereg działań zmierzających do jak najszybszego odzyskania Twoich pieniędzy od dłużnika. Nasi doświadczeni negocjatorzy nawiążą kontakt z dłużnikiem i przeprowadzą pertraktacje w sprawie spłaty długu. W trakcie tego procesu wykorzystujemy narzędzia windykacyjne takie jak: telefon, wezwanie do zapłaty, pismo ugodowe, e-mail, wiadomości głosowe oraz SMS.

Uwaga! Na tym etapie dane dłużnika wraz z informacją o jego zadłużeniu upublicznimy na giełdzie długów.

krok
Zakończenie etapu polubownego

V. Spłata zadłużenia lub propozycja dalszych działań

W przypadku spłaty zadłużenia pobierzemy należną prowizję i zamkniemy sprawę. W przypadku niepowodzenia zaproponujemy obsługę Twojej sprawy na etapie sądowo-egzekucyjnym.

krok
Etap sądowo-egzekcyjny

VI. Obsługa sprawy na etapie sądowo-egzekucyjnym

Na tym etapie obsługą Twojej sprawy zajmą się prawnicy (radcowie prawni i adwokaci), a Ty będziesz na bieżąco informowany o postępach w sprawie.

Nasi prawnicy zaproponują Ci również niestandardowe rozwiązania w postaci m.in. odzyskania Twoich pieniędzy w postępowaniu karnym, odzyskania pieniędzy z majątku prywatnego prezesa dłużnej spółki, przygotowania skargi pauliańskiej czy przeprowadzenia wywiadu gospodarczego w bieżącej sprawie.

Uwaga! Na tym etapie nie obsługujemy spraw przedawnionych!

Nie czekaj – przekaż nam sprawę windykacji długów, zanim się przedawnią